Celkem
{{item.Name}} {{item.Count}} KS

Vilém z Rožmberka politik smíru

Cena 149
Není dostupné
Anotace

Kniha předního historika a odborníka na české dějiny Jaroslava Pánka vystihuje souvislou linii životní dráhy Viléma z Rožmberka, jeho zápasů s odpůrci i jeho osobní drama, které spočívalo v neschopnosti zplodit s některou ze čtyř manželek potomka a nakonec i v nesmírném předlužení rodového majetku. Rozpor mezi vnějšími úspěchy a mezinárodní proslulostí na jedné straně a osobní tragédií na straně druhé tvoří psychologicky podloženou dramatickou pružinu celé knihy. Výklad je zarámován výhledy do zemí střední a jižní Evropy, jak je zprostředkovaly Vilémovy časté cesty, válečné výpravy a diplomatické mise. Cílem publikace je podat mnohostranný portrét vynikajícího politika na pozadí předbělohorského českého státu a renesanční Evropy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Pánek (*1947) je český historik, odborník na české a středoevropské dějiny raného novověku. Poté co v letech 1965–1970 absolvoval studium historie, pomocných věd historických a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracoval jako archivář a ředitel v Okresním archivu v Benešově. V roce 1976 nastoupil do Ústavu československých a světových dějin ČSAV (dnes Historický ústav AV ČR), kde působí dodnes. V letech 1998–2005 byl jeho ředitelem a dalších sedm let zastával post místopředsedy Akademie věd. Od roku 1990 působí také na FF UK a krátce (1995–2000) přednášel i na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Habilitoval se v roce 1992 na FF UK v oboru raně novověkých dějin a v roce 1996 byl jmenován profesorem českých a slovenských dějin. V letech 1997–2000 byl prorektorem pro zahraniční styky Univerzity Karlovy. Kromě toho po několik let vedl Sdružení historiků České republiky a Český národní komitét historiků a hostoval na univerzitách v Německu a ve Francii. Momentálně je vedoucím redaktorem Českého časopisu historického, ředitelem Českého historického ústavu v Římě a členem celé řady tuzemských i zahraničních profesních sdružení, odborných komisí a vědeckých i redakčních rad. Překládá také ze slovinštiny a srbštiny.


Parametry

Parametry produktu

EAN
9788020020291
Autor
Jaroslav Pánek
Kód zboží
177372
Počet stránek
544
Rozměry
245 x 155 x 40
Vazba
Vázaná
Rok vydání
2011

Knihy za ceny, které nečekáte!

  • Více než 5000 titulů skladem
  • Nízké ceny od 29 Kč
  • Poštovné od 59 Kč
  • Na trhu již 25 let