Celkem
{{item.Name}} {{item.Count}} KS

Otomar Dvořák: Vřeteno osudu: Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena

Karel Jaromír Erben bezesporu patřil ke klíčovým osobnostem Českého národního obrození první poloviny devatenáctého století. Jeho sbírku balad Kytice má většina z nás stále v živé paměti už od školních lavic a některé verše z ní známe dodnes nazpaměť. Pro mnohé je už dnes Erben, stejně jako jeho souputníci, spíše jen neživotnou postavou z učebnic literatury a čítanek. Byl však Erben, stejně jako celá jeho generace vlasteneckých národních buditelů, skutečně pouhou bezkrevnou osobností neznámých charakterových vlastností? Jaký byl jeho životní příběh? Co víme o pohnutkách, které ho vedly k psaní ponurých balad ze sbírky Kytice?  S těmito a dalšími otázkami jsem otevíral tuto knihu…

Jak už podtitul tohoto životopisného románu napovídá, autor Otomar Dvořák vypravuje příběh ústy hlavního hrdiny. Erbenovo vřeteno osudu se začíná točit v Miletíně, kde se narodil a kde krátce po porodu zemřelo jeho dvojče Jan, Karlovo navždy ztracené druhá já, jehož duch provází, odmalička zadrhávajícího, neduživého, úzkostlivého a později chronicky nemocného Erbena celým životem. Temná sudice Morjana se však vždy zjevuje nečekaně a bez slitování si vezme každého, komu vřeteno osudu navine poslední nit. Kromě Jana zemřelo Karlovi dalších sedm sourozenců a zůstala mu jen jediná sestra Josefína. Kromě ní se seznamujeme s hluboce milovanou matkou i otcem, ke kterému měl Erben značně rozporuplný vztah (zde zřejmě prvotní inspirace pro Záhořovo lože). V Miletíně se Karlovi dostává základního klasického i hudebního vzdělání. Zá přispění rodinných přátel a mecenášů odchází studovat na gymnázium do Hradce Králové, kde v té době působí Václav Kliment Klicpera. Po maturitě je přijat na právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se potkává s Karlem Hynkem Máchou či Karlem Sabinou. Na živobytí si Erben přivydělává hodinami klavíru, kondicemi a také pomocnými pracemi pro historika Františka Palackého, pro kterého, společně s přáteli Rybičkovu a Havlíkem, opisuje historické spisy. Palacký, Havlík i Rybička mají zásadní význam i v dalším životě K. J. Erbena. Díky Havlíkovi se o prázdninách v Žebráku seznámí se svou jedinou životní láskou a budoucí ženou, milující a oddanou, Betynkou, kterou si však z existenčních důvodů bude moct vzít až po sedmi letech známosti. V Žebráku se, zásluhou Havlíka, uskuteční premiéra Erbenovy první a jediné divadelní hry – frašky Sládci. Rybička později, už jako významný vídeňský právník, Karlovi mnohokrát pomůže v nesnázích.

Především díky práci pro Palackého Erbenovi dochází, že více než k právnickému povolání tíhne spíše k historii, archivnictví a folkloristice, které se věnoval již od gymnaziálních let. Už tehdy vandroval po Čechách a pečlivě si zapisoval vyprávění a písně prostých vesničanů a dal si za cíl seznamovat s lidovou slovesností širší vrstvy lidí, zachovat ji pro příští generace. Právě ústně předávané báchorky, balady, lidové, hospodské či jarmareční písně, často pochmurného ladění, se stávají jednou z inspirací pro Erbenovu národopisnou a literární tvorbu. Erben studia práv dokončí, ale později, opět zásluhou Palackého, se stává pražským archivářem a také tajemníkem Vlasteneckého muzea v Praze. Cestuje po Čechách a v zámeckých, klášterních i obecních archivech třídí a objevuje unikátní písemnosti. Navštěvuje vlastenecko-literární salony u Palackého či právníků Friče a Staňka. Potkává se s Tylem, Havlíčkem, Nebeským, Čelakovským manželi Němcovými. Barboru (Boženu) Němcovou Karel od prvního setkání vnímá jako osudovou ženou. V literárním almanachu Vesna Erben publikuje první ze svých balad Poklad, v Květech postupně vychází některé jeho další balady. Vydává první ze svých národopisných sborníků Písně národní v Čechách a roku 1853 Kytici… a vřeteno osudu se točí, namotává nit života a sudice Morjana ve skrytu čeká, až se nit navine…

Příběh Karla Jaromíra Erbena je poutavý, zdánlivě plný tragických a nešťastných událostí. Jeho nelehký osud se naplno promítá ve vyprávění hojně doplněném úryvky z Kytice, které dokreslují Erbenovo vnímání událostí a jeho momentální duševní rozpoložení, což dává vyprávění místy baladické až truchlivé vyznění. Erben však není tragickou postavou. Navzdory všem protivenstvím čelí ranám osudu statečně a vždy se zvednutým hledím. Je činorodým národopiscem, literátem, čilým účastníkem a mnohdy neúprosným glosátorem obrozeneckého kulturního a politického života. Jeho pohled na kolegy obrozence je často kritický. Nebojí se mluvit o jejich vášních i slabostech a často až pikantních historkách z jejich života, viz chorobná žárlivost a agresivita K H. Máchy, pěstní souboj J. K. Tyla s hercem Kolárem, poodkryté zákulisí Tylova manželského života, nymfomanie Boženy Němcové etc. Obrozenci byli zkrátka lidé z masa a kostí. Byla mezi nimi rivalita, řevnivost, ale také vzájemná úcta a obdiv. Kromě velkého historického a kulturního rozhledu byl Erben výborně jazykově vybavený. Mimo češtiny, němčiny, latiny, které ovládal, se domluvil také chorvatsky, rusky a polsky, čehož hojně využíval v kontaktu se zahraničními literáty, kteří ho inspirovali.

Co říct o knize závěrem? Román Otomara Dvořáka je jedním slovem strhující a čte se skutečně jedním dechem. Autor je skvělý vypravěč, který dokonale ovládá své řemeslo. Pečlivě vykresluje charaktery všech postav, které mají úplně běžné lidské vlastnosti a působí naprosto civilním a živoucím dojmem. Současným a bohatě výrazově rozkošatělým jazykem uvádí čtenáře do reálií 19. století, které má dokonale zvládnuté. Na pozadí příběhu K. J. Erbena a jeho souputníků mistrně a zasvěceně promítá dějinné události, které, ať už šťastně nebo tragicky, míchají kartami jejich osudů. Kdo se chce o této zajímavé a přelomové době dočíst něco víc, nežli se dozvěděl z televizní série o Boženě Němcové, nelze než tuto knihu vřele doporučit. Pro mě je příslibem, že se můžu těšit až se začtu do dalšího historického románu z pera Otomara Dvořáka. Třeba do toho o Janu Nerudovi, Srdce v kleci.

Hodnocení: 95 %
Autor recenze: Pavel Vopěnka

Koupit

Čtete rádi? Chcete být členem týmu recenzentů Levných knih? Ozvěte se nám na marketing@levneknihy.cz.


Knihy za ceny, které nečekáte!

  • Více než 3000 titulů skladem
  • Nízké ceny od 29 Kč
  • Poštovné od 69 Kč
  • Na trhu již 25 let