Celkem
{{item.Name}} {{item.Count}} KS

Generace mlynářů
v zajetí rozmarů
přírody i vrchnosti

Recenze

Helena Šmahelová - Stíny mých otců

Autor: Vendula Andrejsová, Levné knihy

Helenu Šmahelovou mnozí známe spíše jako autorku knih pro děti a prvních dívčích románů. Právě s jejími knihami jako je Dobrá mysl či Dora a medvěd, nás rodiče nachytávali s baterkou pod dekou, kdy už jsme měli dávno spát.

Helena Šmahelová je však i autorkou knih pro dospělé. Pozornost si zaslouží i její románová trilogie Stíny mých otců, Stopy mých otců, Hlasy mých otců pojednávající o rodové historii autorčiných předků, kteří dědili mlynářské povolání z otce na syna.
První díl s názvem Stíny mých otců začíná rokem 1672 pobělohorským obdobím a končí rokem 1781 nástupem osvíceného císaře Josefa II. na rakouský trůn a vytouženým zrušením nevolnictví.

Osudy rodu mlynářů na pozadí dějinných zvratů

Autorka citlivě a se znalostí historických reálií doplňuje bílá místa svého rodu zanechaná v záznamech studenecké fary u Možděnic na Chrudimsku. Osudy rodu mlynářů líčené na pozadí velkých dějinných událostí jsou propojeny se záznamy každodenního života.
Vyprávění začíná příběhem Jiříka Šmahela. Práce a starosti o živobytí jsou znásobeny nuceným robotováním na pozemcích vrchnosti a odváděním deputátu, tedy povinného poplatku. Jiřík přesto neztrácí veselou mysl a ve volných chvílích spřádá plány do budoucna, jak rozšířit své prosperující hospodářství.
Čas od času jsou sedláci těžkým životním údělem nuceni k povstáním proti vrchnosti. Tyto rebélie však bývají potlačeny a podmínky roboty zůstávají i nadále stejné. Na josefovský patent o zrušení nevolnictví musejí ještě pár let počkat.

Vypukly bouře. Lidé se rozpomněli na zmrzačené sousedy, kteří byli tak ztlučeni panskými pohůnky, že byli poškozeni na zdraví až do konce svého života. A to měl být v platnosti nový patent!
Jiřík se dozvěděl o masakrech na okolních zámcích. I o tom, že se vybral zástup k studeneckému faráři. Dotknout se božího zástupce bylo až příliš nebezpečné, a přece se toho odvážili, aby si v chaosu, který právě byl, zchladili žáhu za donucování a pronásledování.

Radost a povyražení přinášejí návštěvy příbuzných i námezdních řemeslníků, jejichž vyprávění spojuje odlehlý mlýn s okolním světem. Nad mísou koláčů a pivem z divokého chmele se tak místní dozvídají nejen sousedské klepy, ale i novinky z císařského dvora. Útěchou v těžkých chvílích je sedlákům a rolníkům jejich protestantská víra. Její šiřitelé jsou však v pobělohorské době pronásledování perzekuováni a poddaní násilím nuceni ke katolické víře. Jiřík Šmahel i jeho potomci, proto musí své svaté knihy ukrývat před zvídavýma očima studeneckého faráře.
Možděnický mlýn rodu Šmahelů byl od nepaměti znám svou pohostinností. Dveře si zde podávají ukrývající se protestantští kazatelé, potulní tovaryši, uprchlí trestanci i žebráci hledající štěstí i něco k snědku.

Války, mor i jezuité

Bohužel se u vrat mlýna se stejnou pravidelností střídají také jezuité, války i morové epidemie. Šmahelové však všechny rány osudu přečkávají a se zkušenostmi svých předků ve svém mlýně hospodaří tak, aby se příští generace mohla mít lépe než ta předchozí.
Kniha přináší poutavé svědectví naší historie, nikoli z pohledu panovníků, ale z pohledu prostých lidí. Poctivá práce, zajímavé dobové zvyklosti, lidská pospolitost i neochvějná síla po každé ráně vždy znovu vstát a čelit další, jsou zde vsazeny do jímavého příběhu několika generací mlynářů.
Pokud toužíte po výletu do naší minulosti, pak po této trilogii jednoznačně sáhněte. Sága vás čtivým způsobem provede životem našich předků a zanechá ve vás pocit rodové sounáležitosti a chuť se alespoň na chviličku posadit ve světnici vedle Jiříka a poslouchat pravidelné klapání lopatek mlýna, které nám vyměřuje čas stejně jako plynoucí voda v řece.


Trilogii Heleny Šmahelové zakoupíte zde:


Stíny mých otců

Stopy mých otců


Knihy za ceny, které nečekáte!

  • Více než 3000 titulů skladem
  • Nízké ceny od 29 Kč
  • Poštovné od 69 Kč
  • Na trhu již 25 let